Protseduuriline puude genereerimine

Nimi
Raimond-Hendrik Tunnel
Kokkuvõte
Töö tuvustab protseduurilise puude genereerimise ülesannet ja näitab, kuidas realiseerida selle lahendust kasutades traditsioonilist Lindenmayeri süsteemidel põhinevat algoritmi. Töö on mõeldud ülesandest huvituvale lugejale, kes tunneb ennast mugavalt programmeerimiskeeles C++ ja objekt-orienteeritud paradigmas, kuid ei ole varem OpenGL-iga projekte teinud. Sellest lähtuvalt tuvustab töö ka OpenGL-i ning toob välja tähelepanekuid, mida seda kasutades arvesse võtta.
Lõputöö keel
eesti
Lõputöö tüüp
Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d)
Konstantin Tretjakov, Sven Laur
Kaitsmise aasta
2012
 
PDF Lisad