arvutiteaduse instituudi lõputööderegister


Protseduuriline puude genereerimine
Nimi Raimond-Hendrik Tunnel
Kokkuvõte Töö tuvustab protseduurilise puude genereerimise ülesannet ja näitab, kuidas realiseerida selle lahendust kasutades traditsioonilist Lindenmayeri süsteemidel põhinevat algoritmi. Töö on mõeldud ülesandest huvituvale lugejale, kes tunneb ennast mugavalt programmeerimiskeeles C++ ja objekt-orienteeritud paradigmas, kuid ei ole varem OpenGL-iga projekte teinud. Sellest lähtuvalt tuvustab töö ka OpenGL-i ning toob välja tähelepanekuid, mida seda kasutades arvesse võtta.
Lõputöö keel eesti
Lõputöö tüüp Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d) Konstantin Tretjakov, Sven Laur
Kaitsmise aasta 2012
PDF lisad