LEGO Mindstorms NXT’ga ühilduv numbripaneel

Nimi
Karl Rankla
Kokkuvõte
Käesoleva bakalaureusetöö eesmärgiks on tutvuda firma Mindsensors poolt LEGO Mindstorms NXT jaoks loodud numbripaneeliga ning luua selle kasutamise hõlbustamiseks eestikeelne õppematerjal Eesti koolide jaoks. Antud töö koosneb kolmest peatükist. Esimeses peatükis käsitletakse numbripaneelide paigutusi ja nende ajalugu. Teises peatükis antakse ülevaade firma Mindsensors poolt loodud numbripaneeli kasutamisest koos Lego Mindstorms NXT komplektiga ning selle programmeerimisest NXT-G keeles. Töö kolmandas peatükis on toodud neli näiteülesannet, mille eesmärk on soodustada käsitletava numbripaneeli kasutamise, ning NXT-G keeles programmeerimise, õppimist. Esitatud ülesanded on erinevate raskusastmetega ning sisaldavad kogu vajalikku informatsiooni nende lahendamiseks.
Lõputöö keel
eesti
Lõputöö tüüp
Bakalaureus - Infotehnoloogia
Juhendaja(d)
Anne Villems, Taavi Duvin
Kaitsmise aasta
2014
 
PDF Lisad