Tarkvaratehnika hariduse mängustamine

Nimi
Marika Zirk
Kokkuvõte
Antud bakalaureusetöö eesmärgiks on uurida mängustamist ja selle rakendamise võimalusi hariduses, eelkõige tarkvatatehnika hariduses. Bakalaureusetöö tulemusena valmis esiteks teoreetiline osa, kus käsitletakse mängustamise mõistet, selgitatakse välja kuidas oleks võimalik selle printsiipe kasutada õppetöö parandamiseks ja tuuakse välja nende rakendamise juhised. Teiseks valmis konkreetse aine mängustamise plaan toetudes teoreetilisele materjalile, soovituste arutelu ja antud õppeaine õppejõu hinnang töö käigus väljapakutud soovitustele.
Lõputöö keel
inglise
Lõputöö tüüp
Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d)
Dietmar Pfahl, Margus Niitsoo
Kaitsmise aasta
2014
 
PDF Lisad