Informaatika erialale sisseastunute õppima tulemise põhjused ja ootused aastal 2013

Nimi
Ethel Kirsimäe
Kokkuvõte
Antud bakalaureusetöös käsitletakse 2013. aastal Tartu Ülikooli informaatika erialale õppima asunud tudengite erialavaliku põhjuseid ja neid mõjutavaid tegureid. Lisaks analüüsitakse tudengite ootuseid õppekava suhtes ning kirjeldatakse, mis võib tudengid panna infotehnoloogia vastu huvi tundma. Töö põhineb esmakursuslaste seas läbi viidud kahe küsitluse tulemuste ning tudengitega tehtud intervjuude analüüsil ja kõrvutamisel.
Lõputöö keel
eesti
Lõputöö tüüp
Bakalaureus - Infotehnoloogia
Juhendaja(d)
Eno Tõnisson; Margus Niitsoo
Kaitsmise aasta
2014
 
PDF