Andmeait Tartu Ülikooli Aruandlussüsteemi näitel

Nimi
Irma Sauga
Kokkuvõte
Antud magistritöö eesmärk on anda lugejale sisuline ülevaade andmeaitadest ja sellega seonduvast – terminoloogia, arhitektuur, protsessid. Oluline valdkond on andmeaida rutiinne tööprotsess – info eraldamine andmeallikatest, töötlemine ja laadimine andmeaita. Teise teemana kaetakse andmeaida arhitektuuri ja modelleerimisega seonduv. Töö praktilise osana disainitakse ja luuakse prototüüp Tartu Ülikooli Aruandlussüsteemi jaoks, mis võimaldab hakata koostama aruandeid üliõpilaste õppetulemuste kohta.
Lõputöö keel
eesti
Lõputöö tüüp
Magister - Tarkvaratehnika
Juhendaja(d)
Vambola Leping
Kaitsmise aasta
2014
 
PDF