Ülevaade intervallaritmeetika meetodist

Nimi
Karl Kruuse
Kokkuvõte
Antud töö kirjeldab, mis on intervallaritmeetika ning miks seda vaja on. Töö praktilises osas jälgime LU-faktoriseerimise algoritmi käitumist intervallaritmeetika abil. Teiseks tutvustame ühte intervallaritmeetika laiendust nimega afiinne aritmeetika, mis likvideerib mõningad intervallaritmeetika puudused.
Lõputöö keel
eesti
Lõputöö tüüp
Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d)
Professor Eero Vainikko
Kaitsmise aasta
2014
 
PDF