Entroopial Põhinev Vastupidav Vesimärgi Algoritm

Nimi
Lauri Laur
Kokkuvõte
Tänu aina kasvavale multimeedia andmeedastus mahtudele Internetis, on esile kerkinud mured turvalisusest ja piraatlusest. Digitaalse meedia paljundamise ja muutmise maht on loonud vajaduse digitaalse meedia vesimärgistamise järgi. Selles töös on tutvustatud vastupidavaid vesimärkide lisamise algoritme, mis lisavad vesimärgid madala entroopiaga pildi osadesse. Välja pakutud algoritmides jagatakse algne pilt blokkidesse ning arvutatakse iga bloki entroopia. Kõikide blokkide keskmine entroopia väärtus valitakse künniseks, mille järgi otsustatakse, millistesse blokkidesse vesimärk lisada. Kõik blokid, mille entroopia on väiksem kui künnis, viiakse signaali sageduse kujule kasutades Discrete Wavelet Transform algoritmi. Madala sagedusega sagedusvahemikule rakendatakse Chirp Z-Transform algoritmi ja saadud tulemusele LU-dekompositsiooni või QR-dekompositsiooni. Singular Value Decomposition meetodi rakendamisel diagonaalmaatriksile, mis saadi eelmisest sammust, saadakse iga bloki vastav väärtus. Vesimärk lisatakse pildile, liites iga bloki arvutatud väärtusele vesimärgi Singular Value Decomposition meetodi tulemused. Kirjeldatud algoritme testiti ning võrreldi teiste tavapärast ning uudsete vesimärkide lisamise tehnoloogiatega. Kvantitatiivsed ja kvalitatiivsed eksperimendid näitavad, et välja pakutud meetodid on tajumatud ning vastupidavad signaali töötlemise rünnakutele.
Lõputöö keel
inglise
Lõputöö tüüp
Magister - Tarkvaratehnika
Juhendaja(d)
Assoc. Prof. Gholamreza Anbarjafari, Asst. Prof. Mary Agoyi
Kaitsmise aasta
2015
 
PDF