Eclipse plugin PHP programmides leiduvate SQL päringute kontrollimiseks

Nimi
Urmas Tamm
Kokkuvõte
Käesoleva magistritöö eesmärgiks oli kavandada ja implementeerida Eclipse’i põhine töövahend, mis võimaldaks kontrollida PHP-skriptides leiduvate SQL-päringute süntaktilist ning semantilist korrektsust. Aluseks sai võetud juba eksisteeriv töövahend Alvor, mis on mõeldud Java koodis leiduvate SQL lausete kontrollimiseks. Töö tulemusena valmis laiendus AlvorPHP, mis kogub kokku päringulaused neid sisaldava PHP funktsiooni või skripti skoobis ning tagastab edasiseks käitlemiseks. PHP dünaamilise eripära tõttu ei olnud võimalik realiseerida toetust kõigile temas esinevatele keelelistele konstruktsioonidele. Mõned neist jäid realiseerimata ka ajapuuduse tõttu, mis jätab võimaluse laienduse edaspidiseks täiendamiseks. Sellele vaatamata on toetatud enam levinud ning kasutatavad vahendid. Antud laienduse kasutajate sihtgrupp peaks olema ennekõike algajad programmeerijad, kes saaksid seda kasutada õppimist toetava abivahendina.
Lõputöö keel
inglise
Lõputöö tüüp
Magister - Informaatika
Juhendaja(d)
Vesal Vojdani, Aivar Annamaa
Kaitsmise aasta
2015
 
PDF