Ülikoolieelse programmeerimiskogemuse mõju informaatika üliõpilaste õpingutele

Nimi
Sirle Sagur
Kokkuvõte
Bakalaureusetöö põhineb Tartu Ülikooli matemaatika-informaatikateaduskonna teise aasta informaatika eriala üliõpilastega läbi viidud kaheksal intervjuul. Bakalaureusetöö eesmärgiks on uurida, kuidas mõjutab intervjueeritud üliõpilaste arvates ülikoolieelne kokkupuude programmeerimisega üliõpilaste õpinguid informaatika erialal. Lisaks uuritakse, millist ülikoolieelset kogemust hindavad informaatika eriala üliõpilased kõige kasulikumaks ülikoolis õppides.
Lõputöö keel
eesti
Lõputöö tüüp
Bakalaureus - Infotehnoloogia
Juhendaja(d)
Eno Tõnisson, Külli Kori
Kaitsmise aasta
2016
 
PDF