Sünkroniseeritud dokumentide kuvaja arendus nutiseadmetele

Nimi
Kevin Nemeržitski
Kokkuvõte
Muusikaõpetaja informeerib õpilast olulisest kohast noodil enamasti suuliselt. Selle asemel võiks kahel nutiseadmel kuvada sama nooti digidokumendina ning dokumendi peale märkme tegemisega saaks viidata olulisele kohale. Kontsertidel on tihtipeale solisti kõrval abiks assistent, kes keerab noodi lehekülgi. Paljude jaoks on see kontserdil häirivaks teguriks. Mobiilset tehnoloogiat kasutades saaks assistent diginoodi lehekülgi keerata eemal (näiteks publikus) olles. Käesoleva mobiilirakenduse arendamine tuleneb vajadusest hõlbustada eelnimetatud tegevusi. On juba olemas mobiilirakendusi, mida saaks kasutada, aga neil on teatud puudusi. Töös on loodud multiplatvormiline lahendus, mis sünkroniseerib dokumenti ja selle märkmeid sellel. Seadmeid saab ühendada, kasutades erinevaid tehnoloogiaid (Bluetooth, WiFi), ja ühenduse katkemisel ühendus taastatakse. Rakenduse taasavamisel taastub eelnev seis. Võõras osapool ei saa ühendust mõjutada ega vahele segada, kuna ühendus on krüpteeritud. Seadmed suudavad üksteist iseseisvalt autentida.
Lõputöö keel
eesti
Lõputöö tüüp
Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d)
Kaarel Kruus, Jüri Kiho
Kaitsmise aasta
2016
 
PDF Lisad