Äriprotsesside struktureerimine ja nõuete välja selgitamine Eesti Kirjandusmuuseumis

Nimi
Laura Lilleste
Kokkuvõte
Suurtes organisatsioonides võib esineda probleeme äriprotsesside struktureerimisega. Sageli kasutatakse äriprotsesside kirjeldamiseks graafilisi mudeleid. Üldiselt nõustutakse, et keerulisi äriprotsesse on kergem mõista, kui neid kujutatakse kollektsiooni väikemate ja lihtsamate mudelitena. Protsesse kirjeldavad mudelid on samuti olulised informatsiooniallikad tarkvara süsteemi nõuete välja selgitamisel. Selles bakalaureuse töös käsitletakse Eesti Kirjandusmuuseumi praktilist juhtumit, kuna neil esineb probleeme äriprotsesside struktureerimisega. Variatsioonidega äriprotsesside modelleerimiseks Kirjandusmuuseumis kasutatakse dekompositsioonist ajendatud äriprotsesside modelleerimise meetodit. Koostöös Kirjandusmuuseumi esindajatega luuakse mudelid, mis kirjeldavad aktuaalseid äriprotsesse. Protsessi mudelid koostatakse kasutades BPMN normatiive. Järgmisena kirjeldatakse tarkvara süsteemi poolt äriprotsessidele pakutavat süsteemi tuge. Kasutades protsessi mudeleid koos tarkvara süsteemitoe kirjeldusega ning BPMN mudelitest nõuete tuvastamise meetodit selgitatakse välja nõuded tarkvara süsteemile. Nende meetodite rakendamine Kirjandusmuuseumi juhtumis aitab nende äriprotsesse struktureerida ning tarkvara süsteemi nõudeid välja selgitada. Kuna äriprotsesside mudelid luuakse koostöös Kirjandusmuuseumi esindajatega ning nende mudelite aluseks on aktuaalsed äriprotsessid, siis tulemusena saadud mudelid ja nõudmised tarkvara süsteemile kirjeldavad Kirjandusmuuseumi tegelikke äriprotsesse.
Lõputöö keel
inglise
Lõputöö tüüp
Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d)
Raimundas Matulevičius
Kaitsmise aasta
2016
 
PDF