Ametialaste arenguplaanide digitaliseerimine Helmeses

Nimi
Oliver Stimmer
Kokkuvõte
Käesolev töö on ametialaste arenguplaanide digitaliseerimisest Helmeses. Helmes on
rahvusvaheline tarkvaraarendus ettevõte, mis soovib tagada oma töötajatele tipptasemel
ametialase arengu maailmas. Selleks on Helmes välja töötanud arenguplaanid tarkvaraarendajatele. Arenguplaan sisaldab struktuursel kujul kompetentside tasemeid, taseme ootuste kirjeldusi ja soovitusi, mida, millal ja kuidas vastavaid kompetentse efektiivselt omandada.

Enne käesolevat tööd oli arenguplaan Helmeses füüsilise vihikuna. Füüsilisel vihikul on
mitmeid puudusi, näiteks on füüsiliste vihikute sisu uuendamine keeruline.
Töö eesmärgiks on lahendada probleemid ametialase arenguplaani füüsilise vihiku kujul
olemisega selliselt, et oleks võimalik luua, hallata ja arendada arenguplaane. Töö autor teostab ärianalüüsi, et tuvastada reaalne ärivajadus, analüüsib hetke olukorda ning leiab lahenduse, mis lahendab hetke probleemid ja vajadused.

Töö käigus arendati veebirakendus, mis võimaldab hallata arenguplaane ja olla kursis töö-
tajate ametialase arenguga. Tulemusena on kõigil Helmese spetsialistidel ajakohane arenguplaan ning töötajate ametialast arengut on võimalik paremini toetada.
Lõputöö keel
inglise
Lõputöö tüüp
Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d)
Fredrik Payman Milani
Kaitsmise aasta
2016
 
PDF