Tööriistakasti VREX edasiarendus

Nimi
Vladislav Stafinjak
Kokkuvõte
Psühholoogiliste eksperimentide läbiviimine pärismaailmas on piiratud hinna, füüsikaseaduste, kontrolli vähesuse jms tõttu. Tänapäeva tehnoloogia pakub vajalikke võimalusi, et luua keskkondi virtuaalses reaalsuses, mis on vaba nendest piirajatest. VREX on tööristakast, mis üritab kasutada uusi tehnoloogiaid. Käesoleva töö käigus muudeti algul eraldiseisva programmina olnud VREX Unity tööriistakastiks, millel on kaasas kõik vajalikud klotsid, et luua uusi psühholoogilisi eksperimente. VREX’i lisati mitu uut vajalikku funktsionaalsust. Lisati meetodeid katseisiku liikumiseks, audio failide tugi, muudeti 3D-redigeerimise aken ja dokumenteeriti kood paremini, et uute eksperimentide loomine oleks lihtsam. Lisaks funktsionaalsustele loodi ka tühi näidiseksperiment, milles on kõik vajalik eksperimendi loomiseks juba olemas. Seda tühja näidist kasutades on kasutajal lihtne VREXi abil uut eksperimenti luua.
Lõputöö keel
inglise
Lõputöö tüüp
Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d)
Jaan Aru, Madis Vasser, Raul Vicente Zafra
Kaitsmise aasta
2016
 
PDF