Juhtmevaba iselaadiva Arduino roboti ehitamine

Nimi
Triinu Liis Kelder
Kokkuvõte
Käesoleva bakalaureusetöö eesmärgiks on kirjeldada, kuidas ehitada Arduino robotit, mis tuvastab aku tühjenemise ning liigub laadimispunkti, kus robot hakkab laadima juhtmevabalt. Töö esimeses peatükis tutvustatakse Arduino platvormi. Teises peatükis kirjeldatakse aku tühjenemise tuvastamist. Kolmandas peatükis antakse ülevaade juhtmevabast laadimisest. Neljandas peatükis selgitatakse, kuidas jõuab robot laadimispunkti. Viiendas peatükis antakse ülevaade töö tulemustest.
Lõputöö keel
eesti
Lõputöö tüüp
Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d)
Anne Villems, Taavi Duvin, Alo Peets
Kaitsmise aasta
2016
 
PDF Lisad