arvutiteaduse instituudi lõputööderegister


Juhtmevaba iselaadiva Arduino roboti ehitamine
Nimi Triinu Liis Kelder
Kokkuvõte Käesoleva bakalaureusetöö eesmärgiks on kirjeldada, kuidas ehitada Arduino robotit, mis tuvastab aku tühjenemise ning liigub laadimispunkti, kus robot hakkab laadima juhtmevabalt. Töö esimeses peatükis tutvustatakse Arduino platvormi. Teises peatükis kirjeldatakse aku tühjenemise tuvastamist. Kolmandas peatükis antakse ülevaade juhtmevabast laadimisest. Neljandas peatükis selgitatakse, kuidas jõuab robot laadimispunkti. Viiendas peatükis antakse ülevaade töö tulemustest.
Lõputöö keel eesti
Lõputöö tüüp Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d) Anne Villems, Taavi Duvin, Alo Peets
Kaitsmise aasta 2016
PDF lisad