Mobiilirakendus roboti juhtimiseks

Nimi
Arvi Kaasik
Kokkuvõte
Eestis õpetatakse kooliõpilastele programmeerimist selleks, et panustada Eesti kui E-riigi tulevikku. Üks viis selleks on viia läbi erinevaid robootika alaseid huvilaagreid. Robotite reaalajas juhtimiseks on vaja arendada juurdekäiv juhtimispult. Tänapäeval on väga laialdaselt levinud nutiseadmete kasutamine ning käesoleva bakalaureusetöö tulemusena luuakse materjalid, mille abil on võimalik robootikahuvilistel programmeerida enda roboti juhtimiseks mobiilirakendus ning paigaldada rakendus enda isiklikule nutiseadmele. Töös arendatakse edasi Taavi Karelsoni bakalaureusetöö Raspberry Pi robotist Alo Peetsi poolt edasi arendatud NUTIROBOTi projekti. NUTIROBOTi edasiarendusele luuakse kokkusobiv Android mobiilirakendus. Roboti ja nutiseadme vaheline suhtlus toimub üle WiFi võrgu võrgupäringute abil. Raspberry Pi robotile lisatakse video edastamise tugi ning andurilt andmete lugemise tugi. Näidisrakendusele arendatakse Video voogedastuse näitamise tugi, juhtkang roboti liigutamiseks, nupud roboti komponentide sisse- ja välja lülitamiseks.
Võtmesõnad:
Android, Raspberry Pi, Mobiilirakendus
Lõputöö keel
eesti
Lõputöö tüüp
Bakalaureus - Infotehnoloogia
Juhendaja(d)
Taavi Duvin, Alo Peets, Anne Villems
Kaitsmise aasta
2016
 
PDF Lisad