Üleminek virtuaalkeskkonnast Raspberry Pi arvutitest koosnevale füüsilisele infrastruktuurile

Nimi
Annika Laumets
Kokkuvõte
Paljud firmad rendivad privaatseid virtuaalservereid, kus nende e-maili server ja veebiserver asuvad. Privaatserveri rentimine võib väikefirmale olla üpris kulukas. Kuna virtuaalserverid asetsevad tavaliselt püstikuserverites, mis kasutavad palju elektrit ja mis pool ajast ei kasuta kogu oma potentsiaali, siis oleks odavam kasutada Raspberry Pi arvutit. Selles töös kasutati ühte Raspberry Pi arvutit, et üles seada veebiserver ning meiliserver, ning seejärel mitut Raspberry Pi arvutit. Kasutusel oli kaks erinevates programmeerimiskeeltes kirjutatud rakendust, mis esialgses püstituses olid mõlemad samal Raspberry Pi arvutil. Seejärel vaadati võimalust, kuidas need samad rakendused üle viia erinevatele arvutitele ja et on olemas peaserver, mis on puhverserver (proxy server). Selles töös võrreldi nende kahe püstituse päringute lõpetamise kiirust Apache serveri jõudlustestide abil. Päringute lõpetamisel oli mõlema rakenduse (Roundcube'i meiliserver ja MediaDropi videoplatvorm) korral kiirem kolme Raspberry Pi arvutiga ülesseatud lahendus. MediaDrop rakendusel esines tõrkeid päringutele vastamisel sellel samal püstitusel. Lisaks uuriti rahalist erinevust privaatse virtuaalserveri rentimise ja Raspberry Pi arvuti kasutamise vahel. Rahalises mõttes leiti, et Raspberry Pi kasutamine ühe aasta jooksul tuleks 20€ odavam kui virtuaalserveri rentimine.
Lõputöö keel
inglise
Lõputöö tüüp
Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d)
Artjom Lind
Kaitsmise aasta
2016
 
PDF