Mobiilse tarkvara testimise juhtumiuuring Playtechi Kiievi osakonnas

Nimi
Yaroslava Malash
Kokkuvõte
Mobiilsete seadmete turg kasvab igapäevaselt. Nutitelefonidest on saanud tähtis osa paljude inimeste igapäevasest sotsiaalelust. Mobiiltelefone kasutataksse paljudel erinevatel eesmärkidel, isiklike otstarvete kõrval ka ärilistel ja meelelahutuslikel.
Paljud IT organisatsioonid on suunanud oma fookuse mobiiliarendusele, et pakkuda erinevaid mobiilseid lahendusi globaalsele turule. Mobiilse tarkvara testimine on üheks osaks mobiilse tarkvara arenduse protsessist. Sellest on saanud täiendav osa tarkvara testimise protsessis. Mobiilse tarkvara testimiseks on välja töötatud mitemeid protseduure, mudeleid, testimise lahendeid ja lähenemisviise.
Käesolevas magistritöös on kirjeldatud mobiilse tarkvara testimise protseduuri Playtech Kievi QA osakonna näitel, keskendudes mobiili- ning veebiteenuste meeskonnale.
Mobiilse tarkvara arendusprotsess on üles ehitatud kasutades QA juhi poolt esitatud dokumente ning tehnilisi nõudeid, töötajate küsitlustikku ning erialast kirjandust.
Antud juhtumiuuringu tulemusena valmis mobiili- ning veebiteenuste meeskonna jaoks raport struktureeritud nimistuga soovitustest ning võimalikest parandusettepanekutest. QA juht ning mobiili- ning veebiteenuste tiimi QA juht andsid tagasisidet igale soovitusettepanekule, kiitsid heaks kõige tähtsamate punktide elluviimise sõltuvalt meeskonna tulevikusuundade ja uurimuste pealt tehtud prioriteetidest.
Lõputöö keel
inglise
Lõputöö tüüp
Magister - Tarkvaratehnika
Juhendaja(d)
Dietmar Alfred Paul Kurt Pfahl; Darya Alymova
Kaitsmise aasta
2016
 
PDF