Hypermedia REST rakenduste automatiseeritud testimine

Nimi
Philip John
Kokkuvõte
Testimine on oluline osa tarkvaraarenduse elutsüklis ja testidel põhinev arendamine on üks peamistest praktikatest Agile metoodikas. Tihti keskenduvad programmeerijad RESTful rakenduse loomise protsessis äriloogika testimisele ja unustavad kontrollida protokolli, mis teostab REST interaktsioone. Selles kontekstis pakutakse välja tööriist, mis automatiseerib testide genereerimist ja teostab interaktsioone RESTful rakendusega. Tööriist võtab sisendiks kasutuslood, mis on koostatud Gherkini kitsendatud versiooniga. See on domeenispetsiifiline keel käitumispõhiseks arenduseks. Kasutuslood, mis on kirjutatud selles Gherkini variandis, hõlmavad REST rakenduse poolt nõutud interaktsioone sellisel viisil, et neist on võimalik genereerida teste. Veelgi enam, tööriist genereerib samalt kasutusloolt täisfunktsionaalse pseudoteostuse.
Programmeerijad saavad kasutada neid pseudoteostusi kliendipoole arendamiseks, vajamata REST rakenduse tegelikku teostust. Käesolev töö tutvustab tööriista kasutust ja disainiprintsiipe ning esitab näite selle kasutamisest.
Lõputöö keel
inglise
Lõputöö tüüp
Magister - Tarkvaratehnika
Juhendaja(d)
Luciano García-Bañuelos
Kaitsmise aasta
2016
 
PDF Lisad