Käitusaegne programmi uuendamine Truffle raamistiku keeltele

Nimi
Tõnis Pool
Kokkuvõte
Programmide käitusaegset uuendamist on põhjalikult uuritud ning selle kasutamine programmeerimiskeelte implementatsioonides kogub hoogu. Senised pakutud lahendused programmide käitusaegse uuendamise osas on rakendatavad ainult konkreetsetele keeltele ja ei ole taaskasutatavad. Käesolevas lõputöös on uuritud seda, kuidas Truffle-nimeline programmeerimiskeelte loomise raamistik suudaks aidata keelte loojatel lisada käitusaegse uuendamise tuge. Autor on loonud taaskasutatava dünaamilise uuendamise lahenduse, mida erinevad Truffle raamistikus loodud keeled saavad kasutada selleks, et vähese vaevaga toetada käitusaegseid uuendusi. Antud lahendusega on võimalik uuendatavaks teha Pythoni, Ruby ja JavasScripti Truffle implementatsioone. Väljatöötatud lahendusel on peaaegu olematu mõju keele tippvõimsusele, kui on sisse lülitatud Truffle täppisajastusega (JIT) kompilaator. See lahendus teeb käitusaegse uuendamise toe lisamise uutele ja tulevastele keeltele märkimisväärselt lihtsamaks.
Lõputöö keel
inglise
Lõputöö tüüp
Magister - Informaatika
Juhendaja(d)
Allan Raundahl Gregersen, Vesal Vojdani
Kaitsmise aasta
2016
 
PDF