Kursus "Programmeerimismustrid arvutimängudes"

Nimi
Margus Luik
Kokkuvõte
Selles lõputöös on kirjeldatud uue kursuse "Programmeerimismustrid arvutimängudes" (MTAT.03.315) loomist. Antud kursus õpetab tudengitele disainimustrite rakendamist korduvate probleemide lahendamiseks arvutimängude arendamisel. Lõputöö käigus koostati materjalid, ülesanded, hindamisjuhised ning eksam. Katsetati ka kogemuspõhise õppemeetodi rakendamist disainimustrite õpetamisel läbi ülesannete. Kursust viidi läbi üks kord ning koguti tudengitelt tagasisidet. Lõpetuseks esitatakse kogutud tagasiside ning pakutakse välja parendusi.
Lõputöö keel
inglise
Lõputöö tüüp
Magister - Informaatika
Juhendaja(d)
Dietmar Pfahl, Raimond-Hendrik Tunnel
Kaitsmise aasta
2016
 
PDF Lisad