arvutiteaduse instituudi lõputööderegister


Kursus "Programmeerimismustrid arvutimängudes"
Nimi Margus Luik
Kokkuvõte Selles lõputöös on kirjeldatud uue kursuse "Programmeerimismustrid arvutimängudes" (MTAT.03.315) loomist. Antud kursus õpetab tudengitele disainimustrite rakendamist korduvate probleemide lahendamiseks arvutimängude arendamisel. Lõputöö käigus koostati materjalid, ülesanded, hindamisjuhised ning eksam. Katsetati ka kogemuspõhise õppemeetodi rakendamist disainimustrite õpetamisel läbi ülesannete. Kursust viidi läbi üks kord ning koguti tudengitelt tagasisidet. Lõpetuseks esitatakse kogutud tagasiside ning pakutakse välja parendusi.
Lõputöö keel inglise
Lõputöö tüüp Magister - Informaatika
Juhendaja(d) Dietmar Pfahl, Raimond-Hendrik Tunnel
Kaitsmise aasta 2016
PDF lisad