Veebiandmete eraldamine tooteinfo agregeerimiseks e-poodidest

Nimi
Andres Viikmaa
Kokkuvõte
Internetist on saanud piiramatu andmeallikas. Läbi otsingumootorite
on see andmehulk tehtud kättesaadavaks igapäevasele interneti kasutajale. Sellele vaatamata on seal ikka informatsiooni, mis pole lihtsasti kättesaadav olemasolevateotsingumootoritega. See tekitab jätkuvalt vajadust ehitada aina uusi otsingumootoreid, mis esitavad informatsiooni uuel kujul, paremini kui seda on varem tehtud. Selleks, et esitada andmeid sellisel kujul, et neist tekiks lisaväärtus tuleb nad kõigepealt kokku koguda ning seejärel töödelda ja analüüsida. Antud magistritöö uurib andmete kogumise faasi selles protsessis.
Esitletakse modernset andmete eraldamise süsteemi ZedBot, mis võimaldab veebilehtedel esinevad pooleldi struktureeritud andmed teisendada kõrge täpsusega struktureeritud kujule. Loodud süsteem täidab enamikku nõudeid, mida peab tänapäevane andmeeraldussüsteem täitma, milleks on: platvormist sõltumatus, võimas reeglite kirjelduse süsteem, automaatne reeglite genereerimise süsteem ja lihtsasti kasutatav kasutajaliides andmete annoteerimiseks. Eriliselt disainitud otsi-robot võimaldab andmete eraldamist kogu veebilehelt ilma inimese sekkumiseta. Töös näidatakse, et esitletud programm on sobilik andmete eraldamiseks väga suure täpsusega suurelt hulgalt veebilehtedelt ning tööriista poolt loodud andmestiku saab kasutada tooteinfo agregeerimiseks ning uue lisandväärtuse loomiseks.
Lõputöö keel
inglise
Lõputöö tüüp
Magister - Informaatika
Juhendaja(d)
Timo Petmanson
Kaitsmise aasta
2016
 
PDF