Kvantkrüptograafiline positsiooni verifitseerimine juhusliku oraakli mudelis

Nimi
Kristiina Rahkema
Kokkuvõte
Juhul kui kasutaja õigsuse kontrollimiseks on võimalik kasutada ainult tema asukohta, nimetatakse seda positsiooni verifitseerimiseks. Lihtsaim viis positsiooni verifitseerimisest on kasutaja kauguse mõõtmine keskpunktist (distance bounding). Verifitseerija paikneb kontrollitava ala keskel, saadab informatsiooni tõestajale ning kontrollib vastuse aega. Kuna selline ülesehitus ei ole alati soovitud, on võimalik kasutada ka teistsugust verifitseerijate asetust. Verifitseerijaid saab seada ümber tõestatava piirkonna, teatud liiki triangulatsioonis. Antud lõputöö muudab artiklis [Dominique Unruh, Quantum position verification in the random oracle model, CRYPTO 2014] esitatud positsiooni verifitseerimise protokolli, esitades uue versiooni protokollist, mis on turvaline väiksemal tõestataval piirkonnal. Algse protokolli
turvalisuse tõestus kasutab kahe mängijaga põimunud kvantsüsteemide monogaamsuse mängu teoreemi. Lisades juurde ühe verifitseerija, defineerime uue kolme mängijaga põimunud kvantsüsteemide monogaamsuse mängu.
Tõestame et muudetud protokolli turvalisus sõltub uue kolme mängijaga mängu võidu tõenäosusest. Selgitame probleeme ja edusamme antud
monogaamsuse mängu tõestamisel. Võrdleme erinevaid kolme mängijaga monogaamsuse mänge ning tõestame mõned võidu tõenäosuste tulemused.
Lõputöö keel
inglise
Lõputöö tüüp
Magister - Tarkvaratehnika
Juhendaja(d)
Dominique Unruh
Kaitsmise aasta
2016
 
PDF