Probleemid ja lahendused mobiilirakenduste testimises

Nimi
Triin Samuel
Kokkuvõte
Mobiilirakenduste testimise alaste teadusartiklite arv on viimastel aastatel visalt suurenenud. Samas testivad vähesed mobiilirakendustega tegelevad teadlased oma oletusi ja lahendusi firmades. Selle lõputöö eesmärgiks on pakkuda ülevaade teaduskirjanduses mainitud mobiilirakenduste testimisega seotud probleemidest ja potentsiaalsetest lahendustest ning kõrvutada seda alal igapäevaselt tegutsevate professionaalide arvamusega. Kõigepealt viiakse selle töö käigus läbi teaduskirjanduse uuring probleemide ja potentsiaalsete lahenduste väljaselgitamiseks, misjärel intervjueeritakse kuue mobiilirakenduste testimisega tegeleva firma esindajaid, et välja selgitada, kas kirjelduses esile toodud probleemid on olulised ka tööstuses. Intervjuude tulemusena selgus, et kuigi firmad hindavad probleemide tähtsust väga erinevalt, on siiski olemas mõned võtmeprobleemid, mida peetakse oluliseks nii teaduses kui ka tööstuses. Samas on teaduskirjanduses pakutud lahendused tihti liiga teoreetilised, üldised või vananenud, et firmade esindajatele huvi pakkuda.
Lõputöö keel
inglise
Lõputöö tüüp
Magister - Tarkvaratehnika
Juhendaja(d)
Dietmar Alfred Paul Kurt Pfahl
Kaitsmise aasta
2016
 
PDF