Terviklik protokollide kogu kahe osapoolega turvalisteks arvutusteks

Nimi
Sander Siim
Kokkuvõte
Turvaline ühisarvutus võimaldab üksteist mitte usaldavatel osapooltel teha arvutusi tundlikel andmetel nii, et kellegi privaatsed andmed ei leki teistele osapooltele. Sharemind on kaua arenduses olnud turvalise ühisarvutuse platvorm, mis jagab tundlikke andmeid ühissalastuse abil kolme serveri vahel. Sharemindi kolme osapoolega protokolle on kasutatud suuremahuliste rakenduste loomisel. Igapäevaelus leidub rakendusi, mille puhul kahe osapoolega juurustusmudel on kolme osapoolega variandist sobivam majanduslikel või organisatoorsetel põhjustel. Selles töös kirjeldame ja teostame täieliku protokollistiku kahe osapoolega turvaliste arvutuste jaoks. Loodud protokollistiku eesmärk on pakkuda kolme osapoolega juurutusmudelile võrdväärne alternatiiv, mis on ka jõudluses võrreldaval tasemel. Kahe osapoole vahelised turvalise aritmeetika protokollid tuginevad peamiselt Beaveri kolmikute ette arvutamisele. Selleks, et saavutada vajalikku jõudlust, oleme välja töötanud tõhusad ette arvutamise meetodid, mis kasutavad uudsel viisil N-sõnumi pimeedastuse pikendamise protokolle. Meie meetodite eeliseks on alternatiividest väiksem võrgusuhtluse maht. Töös käsitleme ka insenertehnilisi väljakutseid, mis selliste meetodite teostamisel ette tulid. Töös esitame kirjeldatud konstruktsioonide turvalisuse ja korrektsuse tõestused. Selleks kasutame vähem eelduseid, kui tüüpilised teaduskirjanduses leiduvad tõestused. Üheks peamiseks saavutuseks on juhusliku oraakli mudeli vätimine. Meie kirjeldatud ja teostatud täisarvuaritmeetika ja andmetüüpide vaheliste teisendusprotokollide jõudlustulemused on võrreldavad kolme osapoole protokollide jõudlusega. Meie töö tulemusena saab Sharemindi platvormil teostada kahe osapoolega turvalisi ühisarvutusi.
Lõputöö keel
inglise
Lõputöö tüüp
Magister - Informaatika
Juhendaja(d)
Dan Bogdanov, Pille Pullonen
Kaitsmise aasta
2016
 
PDF