Teenuste tuvastamine seiratavates veebirakendustes üldiste ressursilokaatorite abil

Nimi
Levani Kokhreidze
Kokkuvõte
Käesolev magistritöö käsitleb veebiserveri sissetulevate HTTP päringute URL-ide analüüsimist veebiteenuste tuvastamise eesmärgiga.
Probleem on aktuaalne veebirakenduste monitooringutööriistade seisukohalt, kuna sissetulevad HTTP päringud on vaja omavahel loogiliselt grupeerida selleks, et edasihinnata ning jälgida teenuse vasteaega.
Uurimistöö keskendub Java veebirakendustele ning analüüsib URLide andmehulka, mis on saadudud monitoorimistarkvarast Plumbr.
Kui monitooritav veebirakendus on realiseeritud mõne Plumbri jaoks tuntud veebiraamistiku abil (näiteks Spring), siis on võimalik seda rakendust instrumenteerida selliselt, et teenuse nimi on üheselt määratletav. Kui aga tegemist on Plumbri jaoks tundmatu veebiraamistikuga, siis ainuke sissetuleva päringu kirjeldus on selle päringu URL.
Kui URLis sisalduvad dünaamilised parameetrid, siis sama teenust kasutavad päringud on erinevad ja neid ei ole võimalik ainult URLi põhiselt grupeerida.
Käesolev magistritöö pakub välja URLi analüüsil baseeruva grupeerimise lahenduse. Lahendus tükeldab URLi, eraldab sealt sõnede ahelad, mida seejärel analüüsib kasutades loomuliku keele töötlemise ning graafitransformeerimise tehnikaid.
Pakutav teenuste tuvastuse lahendus on teostatud kasutades Java ja Groovy programmeerimiskeeli, hinnatud andmehulgal mis koosneb üle 400 000 URList ning on integreeritud Plumbr monitooringutarkvarasse.
Lõputöö keel
inglise
Lõputöö tüüp
Magister - Tarkvaratehnika
Juhendaja(d)
Marlon Dumas, Vladimir Šor
Kaitsmise aasta
2016
 
PDF