Juhtumiuuring: SaleMove'i automatiseeritud vastuvõtutestimise infrastruktuuri optimeerimine

Nimi
Priit Danelson
Kokkuvõte
SaleMove on ettevõte, mis pakub tarkvara kui teenust. Kuna SaleMove asetab suurt rõhku oma tarkvara kvaliteedi tagamisele, on ettevõte huvitatud oma tarkvaraarenduse protsessi pidevast täiustamisest. Üks oluline osa selles tarkvaraarenduse protsessis on automatiseeritud vastuvõtutestide käitamine. Käesolev magistritöö optimeeribki selle tarkvaraarenduse protsessi olulise osaga seotud infrastruktuuri, eesmärgiga vähendada infrastruktuuriga seotud riistvaralisi kulutusi, vähendada viivitust vastuvõtutestide tagasiside saamisel ja suurendada infrastruktuuri paindlikkust kasvava arvu vastuvõtutestidega toime tulemise osas.
Nende eesmärkide saavutamiseks analüüsitakse kõigepealt esialgse infrastruktuuri puudusi, mille järel pakutakse välja mitmeid täiendusi. Et vältida negatiivseid mõjusid ettevõtte igapäevatööle, katsetatakse neid täiendusi esialgu eksperimentaalsel koopial SaleMove’i tõelisest automatiseeritud vastuvõtutestimise infrastruktuurist. Peale esialgset mõjude hindamist, võetakse täiendused kasutusele ka SaleMove’i tõelises automatiseeritud vastuvõtutestimise infrastruktuuris ning tehakse tähelepanekuid nende täienduste mõju kohta praktilises kasutuses.
Lõputöö keel
inglise
Lõputöö tüüp
Magister - Tarkvaratehnika
Juhendaja(d)
Dietmar Pfahl, Carlos Paniagua
Kaitsmise aasta
2017
 
PDF