PDF dokumentide võltsimistunnuste tuvastamise metoodika

Nimi
Gema Fernández Bascuñana
Kokkuvõte
Käesoleva magistritöö eesmärgiks on lihtsustada PDF failides tehtud muudatuste tuvastamise protsessi kasutades faili lähtekoodi enne, kui liigutakse edasi teiste meetodite juurde nagu näiteks pilditöötlus. Lähtekoodi analüüs on mõeldud esimeseks sammuks, mis võimaldab säästa palju uurijate aega ning pakkuda rohkem tõestusmaterjali muudatuste tegemise kohta asitõendiks oleva digitaalse faili kohta. Magistritöö tulemusel valmib põhjalik ja efektiivne metoodika PDF failide terviklikkuse uurimiseks ja analüüsimiseks. Püstitatud eesmärgi saavutamiseks õpitakse kõigepealt tundma PDF faili ehitust mõistmaks faili struktuuri ja komponente. Seejärel tehakse ridamisi muudatusi faili lähtekoodis, mis võimaldab süveneda faili varjatud külgedesse ja leida haavatavaid kohti ning millest saadav informatsioon on abiks metoodika aluste paika panemisel. Failide enamlevinud muutmise tüüpide uurimisel saadakse kogum andmeid, millede suhtes hakatakse võrdlema uurimise all olevaid faile ning seeläbi testitakse faili tõepärasust. Lisaks otsitakse vabavaralisi tarkvarasid, millega antud ülesannet lahendada. Töö lõpetatakse kontrollkatsetega, sealhulgas hinnatakse saadud tulemusi ja märgitakse ära tuleviku tegevussuunad antud valdkonnas.
Lõputöö keel
inglise
Lõputöö tüüp
Magister - Küberkaitse
Juhendaja(d)
Pavel Laptev, Inna Ivask, Raimundas Matulevičius
Kaitsmise aasta
2017
 
PDF