Testipõhise arenduse juhtumiuuring

Nimi
Meya Stephen Kenigbolo
Kokkuvõte
Magistritöö eesmärk on analüüsida idufirmade näitel test-driven development (TDD) tarkvara
arendusprotsessides rakendamise tugevusi ja nõrkusi. Magistritöö kirjeldab uurimust kolmes
etapis: esimene etapp keskendub varajases staadiumis idufirmade uurimisele, kus on juba
TDD rakendatud ning kus firma ülesandeks on rakendada tarkvara teenuse (ingl. k. SaaS)
toodet oma klientidele (firma A). Selle etapi eesmärgiks on analüüsida hetkel olemasolevat
tarkvaraarenduse metoodikat ja millist rolli täidab TDD kogu protsessis. Teine etapp
keskendub hetkel kasutatavate TDD praktikate tuvastamisele ettevõttes, mis on edukalt
juurutanud nimetatud praktika oma tarkvaraarendusse (firma B). See etapp koosneb
põhjalikust TDD praktika analüüsist firmas B - kuidas võeti TDD esmakordselt kasutusele,
juurutamisel esinevad väljakutsed, TDD kasutuselevõtmise põhjused ning idufirma nägemus
TDD tuleviku suhtes. Kolmas ehk viimane etapp keskendub andmete kogumisele teistelt
ettevõtetelt, mis kasutavad TDD-d ning analüüs, kuidas saaks antud uuringust saadud
andmepõhiseid teadmisi kasutada otsuse langetamiseks firma A jaoks, arvestades TDD
eeliseid ja puudusi.
Lõputöö keel
inglise
Lõputöö tüüp
Magister - Tarkvaratehnika
Juhendaja(d)
Dietmar Alfred Kurt Pfahl, Kaarel Kotkas
Kaitsmise aasta
2017
 
PDF