Protsessikaeve diagrammide kujundamise raamistik

Nimi
Marit Sirgmets
Kokkuvõte
Sündmuslogid sisaldavad väärtuslikku informatsiooni äriprotsesside seisundi kohta. Informatsioonile ligi pääsemiseks peab andmestiku viima arusaadavale kujule. Protsissikaeve tööriistad kasutavad erinevaid diagramme, mis toetavad sündmuslogide visuaalset uurimist. Nende diagrammide kujundamine ei ole lihtne ülesanne, sest tihti ei tea arendaja ega kasutaja, kus huvipakkuv informatsioon võib asuda. Seepärast peavad diagrammid olema paindlikud, kuid samas lihtsad ja intuitiivsed, et nii analüütikud kui ka mitteasjatundjad saaksid tööriista kasutada.
Antud töö uurib olemasolevate protsessikaeve diagrammide kujundusi ja kuidas need kujundused on autorite poolt põhjendatud. Töös tutvustatakse ka raamistikku, mis on välja töötatud selleks, et lihtsustada ja täiustada protsessikaeve diagrammide kujundamist. See põhineb andmete visualiseerimise teoorial ja visualiseerimise praktikatel protsessikaeves. Raamistiku tõhusust on katsetatud juhtumuuringus.
Lõputöö keel
inglise
Lõputöö tüüp
Magister - Infotehnoloogia mitteinformaatikutele
Juhendaja(d)
Fredrik Payman Milani, Taivo Pungas
Kaitsmise aasta
2018
 
PDF