II tüüpi diabeedi ravikulude hindamine Eesti Haigekassa eriarstiabi arvete alusel

Nimi
Margret Zimmermann
Kokkuvõte
Käesolevas töös hinnatakse Eesti Haigekassa eriarstiabi arvete alusel II tüüpi diabeedi patsientide ravikulusid. Tuuakse ülevaade II tüüpi diabeedist, Eesti Haigekassa ravikulude rahastamise korrast ja kasutatavast Haigekassa eriarstiabi ravikulude andmestikust. Võrreldakse omavahel II tüüpi diabeetikute ja ülejäänud patsientide aastaseid ravikulusid. Hinnatakse, milline on II tüüpi diabeediga kaasnev lisakulu ning uuritakse, mis seda põhjustab.
Lõputöö keel
eesti
Lõputöö tüüp
Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d)
Sulev Reisberg
Kaitsmise aasta
2018
 
PDF