Tugitööriist äriprotsessimudeli ja -notatsiooni privaatsuslaiendusele

Nimi
Aivo Toots
Kokkuvõte
Käesolev töö käsitleb tugitööriista äriprotsessimudeli ja -notatsiooni privaatsuslaiendusele, mis täiendab äriprotsesside modelleerimiskeelt võimalustega lisada äriprotsessi mudelitele privaatsustehnoloogiate kirjeldusi. Äriprotsessimudeli ja -notatsiooni privaatsuslaiendus võimaldab visualiseerida privaatse informatsiooni liikumist ja avalikustamist äriprotsessides erinevate osapoolte vahel.
Töö tulemusena valminud tööriist nimega PE-BPMN editor võimaldab luua privaatsuslaiendusega äriprotsessimudeli ja -notatsiooni mudeleid. Sealjuures pakub tööriist võimalust kontrollida nende mudelite süntaktilist korrektsust, mis on aluseks nende mudelite edasisteks analüüsideks. Praeguseks on võimalik kasutada kahte analüüsimeetodit, mille kombineeritud tulemus annab ülevaate äriprotsessis kasutatavast privaatsest informatsioonist, millel on oht lekkida. Saadud tulemus võimaldab täiustada olemasolevaid ja planeerida uusi turvalisemaid äriprotsesse.
Lõputöö keel
inglise
Lõputöö tüüp
Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d)
Pille Pullonen, Luciano García-Bañuelos
Kaitsmise aasta
2018
 
PDF