R-i põhised targa kodu analüüsilahendused

Nimi
Ako Tõnissoo
Kokkuvõte
Käesolevas bakalaureusetöös loodi baaslahendus asjade interneti andmete visualiseerimiseks ning analüüsimiseks. Lahendus pärib ühest või mitmest andmebaasist andmed, viib need sobivale kujule ning visualiseerib need. Lahenduse loomiseks on kasutatud OpenHAB-i nimelist targa kodu haldamise keskkonda ning programmeerimiskeelt R ja tema teeki Shiny. Töö käigus arendas autor toimiva prototüübi. Lahendus koosneb kolmest näidisrakendusest, millest esimene on juhtpaneel, kust on kasutajal võimalik näha enda seadmete informatsioon. Juhtpaneel koosneb neljast näidikust ning kahest graafikust. Teine lahenduse osa on näidisrakendus, kus ARIMA mudeli põhjal prognoositakse tulevasi andmeid. Kolmandaks rakenduseks on kahe seadme väärtuste seoste leidmine Pearsoni korrelatsioonikordaja abil. Loodud lahendust testiti Tartu Ülikooli mobiili- ja pilvearvutuste labori targa kodu seadmete andmestikuga.
Lõputöö keel
eesti
Lõputöö tüüp
Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d)
Jakob Mass
Kaitsmise aasta
2018
 
PDF