Kvantturvaline mündiviske protokoll kasutades kollaps-siduvaid kinnistusskeeme

Nimi
Kristiine Saarmann
Kokkuvõte
Kinnitusskeem on laualt kasutatav krüptograafiline primitiiv, mida kasutatakse ulatuslikult erinevates rakendustes, alates teabetust tõestustest turvalise arvutamiseni. Klassikalises krüptograafias on kasutusel kanoonilised definitsioonid, mis on tõestatult arvutuslikult turvalised. Seevastu kvantkrüptograafias ei leidu kanooniliselt kasutatavaid kinnitusskeemide turvadefinitsioone, mis oleksid tõestatavalt turvalised ning lihtsalt kasutatavad. [Dominique Unruh, Computationally Binding Quantum Commitments, EUROCRYPT 2016] esitles definitsiooni, mida kutsutakse „kollaps-siduvaks“, mida saaks kasutada turvadefinitsioonina kvantkinnistusskeemides. Selles töös tutvustatakse nii klassikalise krüptograafia kinnistusskeemides kasutatavaid turvadefinitsioone kui ka kvantkrüptograafia alternatiive. Kollaps-siduvate protokollide eelised eelnevate definitsioonide ees tuuakse välja, illustreerides kollaps-siduvate protokollide kasutusvõimalust kvantturvalises mündiviske protokollis.
Lõputöö keel
inglise
Lõputöö tüüp
Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d)
Dominique Unruh
Kaitsmise aasta
2018
 
PDF