Post-kvant turvalised ajatempliprotokollid

Nimi
Raul-Martin Rebane
Kokkuvõte
Krüptograafilisi ajatempliprotokolle kasutatakse tõestusena, et üks dokument eksisteeris enne teist. Postkvantkrüptograafiliselt turvalised ajatempliprotokollid uurivad, kas neid tõestusi on võimalik võltsida kasutades kvantarvuteid. Tegu on suuresti uurimata alaga, kuna võtmeta ajatempliprotokollides kasutatavates primitiivides pole seni leitud kvantarvutite kontekstis tõsiseid nõrkusi. Selles töös me defineerime, mis on post-kvant turvalised ajatempliprotokollid ning uurime kuidas klassikalised tulemused muutuvad uues raamistikus. Suur erinevus kvantvastaste puhul on see, et meil ei ole võimalik saada suvalise kvantalgoritmi mitut erinevat käivitust. Tänapäeval teadaolevad tagasipööramise võtted võimaldavad kvantalgoritmi tagasi pöörata ainult väga kindlatel tingimustel. Me uurime nende võtete kombineerimise võimalikkust ühe teoreemi tõestamiseks. Sellele teoreemile ei ole hetkel post-kvant standardmudelis ühtegi tõestust. Me pakume tõestuseta ühe tagasipööramise konstruktsiooni, mille abil võib osutuda teoreemi tõestamine võimalikuks. Me lisaks pakume välja ka minimaalse lahendamata probleemi, mis on esimene samm teoreemi formaalse tõestamiseni.
Lõputöö keel
inglise
Lõputöö tüüp
Magister - Informaatika
Juhendaja(d)
Dominique Peer Ghislain Unruh
Kaitsmise aasta
2018
 
PDF