arvutiteaduse instituudi lõputööderegister


Post-kvant turvalised ajatempliprotokollid
Nimi Raul-Martin Rebane
Kokkuvõte Krüptograafilisi ajatempliprotokolle kasutatakse tõestusena, et üks dokument eksisteeris enne teist. Postkvantkrüptograafiliselt turvalised ajatempliprotokollid uurivad, kas neid tõestusi on võimalik võltsida kasutades kvantarvuteid. Tegu on suuresti uurimata alaga, kuna võtmeta ajatempliprotokollides kasutatavates primitiivides pole seni leitud kvantarvutite kontekstis tõsiseid nõrkusi. Selles töös me defineerime, mis on post-kvant turvalised ajatempliprotokollid ning uurime kuidas klassikalised tulemused muutuvad uues raamistikus. Suur erinevus kvantvastaste puhul on see, et meil ei ole võimalik saada suvalise kvantalgoritmi mitut erinevat käivitust. Tänapäeval teadaolevad tagasipööramise võtted võimaldavad kvantalgoritmi tagasi pöörata ainult väga kindlatel tingimustel. Me uurime nende võtete kombineerimise võimalikkust ühe teoreemi tõestamiseks. Sellele teoreemile ei ole hetkel post-kvant standardmudelis ühtegi tõestust. Me pakume tõestuseta ühe tagasipööramise konstruktsiooni, mille abil võib osutuda teoreemi tõestamine võimalikuks. Me lisaks pakume välja ka minimaalse lahendamata probleemi, mis on esimene samm teoreemi formaalse tõestamiseni.
Lõputöö keel inglise
Lõputöö tüüp Magister - Informaatika
Juhendaja(d) Dominique Peer Ghislain Unruh
Kaitsmise aasta 2018
PDF