Ülesannete komplekt ainele „Teeme ise arvutimänge - algus”

Nimi
Mark Muhhin
Kokkuvõte
„Teeme ise arvutimänge – algus“ on Tartu Ülikooli poolt pakutud veebipõhine programmeerimise kursus. See kursus on põhiliselt mõeldud gümnaasiumi tasemel õpilastele, kes tahavad õppida Pythoni programmeerimise keelt ning selle abil koostada mänge.
Kursuse viimane suur muudatus ülesannetes ja õppematerjalis oli aastal 2012, mille tõttu on kursuse suurimaks probleemiks vananemine. Käesoleva bakalaureusetöö kirjutamise käigus koostatakse uus ülesannete komplekt, mis oleks huvitav, kuid samas kontrolliks tõhusalt õpikus olevat materjali teadmist.
Töö kirjutamise käigus on ülesanded lisatud kursusele, et saaks nad testitud uue õppijate rühma peal. Kursuse jooksul palutakse täita tagasiside küsitlusi, mida antud töös analüüsitakse ning tehakse järeldusi uute ülesannete sobilikkusest ja kvaliteedist.
Lõputöö keel
eesti
Lõputöö tüüp
Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d)
Ljubov Jaanuska
Kaitsmise aasta
2018
 
PDF