Autotööstuse tarkvara mudelipõhine arendamine ja analüüs

Nimi
Liem Radita Tapaning Hesti
Kokkuvõte
Mudelipõhine arendamine ja analüüs on autotööstuses kasutatav uus meetod. Seda rakendatakse mootorsõidukite tootjate poolt, kuna hajusale komponentide arendusele sobib olemuslikult spetsifitseerimine musta-kasti printsiibil. Muud põhjused tulenevad survest toota kvaliteetset tarkvara, mis vastab kõigile regulatiivsetele standarditele, kuid mis sobib autotööstuse tootjate hinnamudeliga. Mudeli kasutamisel saab komponentide kehtivuse ja standardse vastavuse kontrollida enne, kui tegelik tarkvara on autosse paigaldatud.

Mudeli kasutamine tekitab ka väljakutseid, et toota lõpuks tarkvara, mis kajastab täpselt mudeli toimimist. Mudelist automaatselt genereeritud tarkvara loetakse vastuseks, kuna see on stabiilne ja pärit juba kontrollitud mudelist. Kuna tarkvara muutub autotööstuses üha olulisemaks, muutuvad tarkvara loomise mudel ja genereerimise protsess üha keerulisemaks.

Käesolev töö uurib mudelipõhist autotööstuse tarkvara arendamise ja analüüsimise protsessi - teisendades MATLAB/Simulink mudel AUTOSAR mudeliks. Lõputöö raames loodud programmid teostavad analüüsi erinevate teisendussammude tarbeks. Protsessi analüüsides selgus, et teisenduse meetoodika mõjutab oluliselt mudeli esitust ning ka lõpptulemuseks saadud AUTOSAR mudeli struktuuri. Näeme erinevaid võimalikke alternatiive sellele, kuidas mudelit saab vaadata ja muuta AUTOSAR-failiks. Selles lõputöös vaadeldud iteratiivne protsess pole lõplik ja seda saab veel täiustada.
Lõputöö keel
inglise
Lõputöö tüüp
Magister - Informaatika
Juhendaja(d)
Dr. Kalmer Apinis, Dr. Christian Saad
Kaitsmise aasta
2019
 
PDF