Veebirakendus prantsuse keele sõnavara õppimiseks

Nimi
Kadi Kukk
Kokkuvõte
Käesoleva lõputöö tulemusena valmis veebirakendus prantsuse keele sõnavara õppimiseks. Töös on välja toodud varasemalt kasutusel olnud lahendused ning nende puudused, mille järel on põhjalikult kirjeldatud veebirakenduse arendamise etappe. Selgitatud on rakenduse arendamise aluseks olnud nõudeid ning kirjeldatud arhitektuurilisi valikuid ja kasutatud tehnoloogiaid. Lühidalt on räägitud rakenduse disainipõhimõtetest ning välja on toodud ka kuvatõmmised rakenduse põhivaadetest koos lühiselgitustega, missugused funktsionaalsused vastavates vaadetes on lahendatud. Viimasena on nimetatud mõned arendused, mida on võimalik tulevikus lahendada, et rakendus toetaks veelgi rohkem prantsuse keele õppimist ning oleks potentsiaalselt rohkem kasutatavam.
Lõputöö keel
eesti
Lõputöö tüüp
Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d)
Lidia Feklistova, Kait Kasak
Kaitsmise aasta
2019
 
PDF