arvutiteaduse instituudi lõputööderegister


Veebirakendus prantsuse keele sõnavara õppimiseks
Nimi Kadi Kukk
Kokkuvõte Käesoleva lõputöö tulemusena valmis veebirakendus prantsuse keele sõnavara õppimiseks. Töös on välja toodud varasemalt kasutusel olnud lahendused ning nende puudused, mille järel on põhjalikult kirjeldatud veebirakenduse arendamise etappe. Selgitatud on rakenduse arendamise aluseks olnud nõudeid ning kirjeldatud arhitektuurilisi valikuid ja kasutatud tehnoloogiaid. Lühidalt on räägitud rakenduse disainipõhimõtetest ning välja on toodud ka kuvatõmmised rakenduse põhivaadetest koos lühiselgitustega, missugused funktsionaalsused vastavates vaadetes on lahendatud. Viimasena on nimetatud mõned arendused, mida on võimalik tulevikus lahendada, et rakendus toetaks veelgi rohkem prantsuse keele õppimist ning oleks potentsiaalselt rohkem kasutatavam.
Lõputöö keel eesti
Lõputöö tüüp Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d) Lidia Feklistova, Kait Kasak
Kaitsmise aasta 2019
PDF