Icarus – reaalaja strateegiamäng kosmoses

Nimi
Daniel Nael
Kokkuvõte
Antud lõputöö kirjeldab kosmose reaalaja strateegiamängu Icarus arendust. Arvutimängu loomise eesmärgiks oli pakkuda mitmekesisust vastavas arvutimängužanris. Töös antakse ülevaade Icaruse mängudisainist ja implementatsioonist. Icaruse mängudisain loodi reaalaja strateegiamängu žanri ja mängudisaini põhitõdedele toetudes. Mängu testiti võimalike mängijatega, et leida probleeme ja hinnata kvaliteeti. Testimisel saadud tulemuste alusel on sisse viidud mõned parandused. Osa parandusi on kavandatud teha tulevikus mängu edasiarendusena.
Lõputöö keel
inglise
Lõputöö tüüp
Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d)
Raimond-Hendrik Tunnel
Kaitsmise aasta
2019
 
PDF Lisad