Väliste tegurite mõju Eesti mobiilkõnede aktiivsusele

Nimi
Hendrik Hiir
Kokkuvõte
Käesoleva töö eesmärk on näidata, kuidas erinevad välised tegurid mõjutavad mobiilkõnede aktiivsust. Kasutati 628 716 rida kõneandmete kirjeid, et koostada Eestis tehtud kõnede põhjal sotsiaalvõrgustik ja selle põhjal analüüs. Vaadeldi, kuidas erinevad kõneühendused maakondade kaupa, uurides ka maakondade rahvaarvu ja populaarsuse vahesid. Näidati, millistes maakondades on kõige rohkem ja millistes kõige vähem maakonnasiseseid kõnesid. Lisaks uuriti, kuidas erinevad looduslikud ja mittelooduslikud sündmused kõneaktiivsust mõjutavad. Looduslikest sündmustest uuriti ilma, täiskuud ja päikesevarjutust. Mittelooduslikest sündmustest uuriti parlamendivalimisi, vaatlusperioodi suurimat jalgpallimatši ja 13. kuupäeva mõju reedele. Töö tulemuste põhjal on inimeste kõneaktiivsus märgatavalt mõjutatud ajast ning ümbritsevatest sündmustest.
Lõputöö keel
inglise
Lõputöö tüüp
Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d)
Rajesh Sharma, Anto Aasa
Kaitsmise aasta
2019
 
PDF