Automaattestide loomine sessioonõppe ainele „Sissejuhatus andmebaasidesse“

Nimi
Mikk Õunmaa
Kokkuvõte
Bakalaureusetöö eesmärk oli luua automaattestid Tartu Ülikooli sessioonõppe ainele „Sissejuhatus andmebaasidesse“. Töö tulemusena valmisid testid, mida on võimalik panna Moodle’isse ja testimisvahend, mis lihtsustab õppejõul tudengite andmebaasi kontrollimist. Esimeses peatükis tutvustatakse erinevaid veebis kasutatavaid iseseisvate tööde kontrollimise meetodeid ning kuidas on individuaalseid töid kontrollitud Tartu Ülikoolis. Teises peatükis kirjeldatakse ainet „Sissejuhatus andmebaasidesse“ ja selles tehtavaid iseseisvaid töid. Viimases peatükis selgitatakse, kuidas valmisid testid ja testimisvahend, kirjeldatakse esinenud probleeme ning tuuakse välja testide ja kontrollimisvahendi kasutamise eripärad. Samuti võrreldakse valminud programmi varasemate Tartu Ülikoolis valminud andmebaasi testimisvahenditega ja tuuakse välja edasi arendamise võimalused.
Lõputöö keel
eesti
Lõputöö tüüp
Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d)
Piret Luik
Kaitsmise aasta
2019
 
PDF Lisad