Informaatika bakalaureuse õppekava õpiväljunditest ja üliõpilaste enesehinnangutest

Nimi
Tarmo Riivo Tšernjavski
Kokkuvõte
Antud bakalaureusetöös uuriti ainete õpiväljundite saavutamist informaatika 2. ja 3. aasta üliõpilaste korral ning nende arvamust õppeainete tulevase kasulikkuse kohta. Samuti võrreldi 2. ja 3. aasta tudengite hinnanguid ning kaardistati õppekava õpiväljundid õppeainete õpiväljundite kaudu. Lisaks sellele uuriti tudengite erialast töötamist.
Lõputöö keel
eesti
Lõputöö tüüp
Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d)
Helle Hein
Kaitsmise aasta
2019
 
PDF