Mobiilirakendus aiandusettevõttes põllumajandussaaduste kasvatamise ja turustamisega seotud tööetappide organiseerimise lihtsustamiseks

Nimi
Kerttu Talts
Kokkuvõte
Lõputöö tulemusena loodi Android platvormi mobiilirakendus AiaAbi, mis aitab aiandusettevõttel Amorella Aiand OÜ paremini hallata põllumajandussaaduste kasvatamise ja turustamisega seotud tööetappe ning jälgida ilmastikku. Varem tehti vajalikke arvutusi käsitsi ja erinevaid üleskirjutamisi paberil, mis tähendas suurt ajakulu ja haldamise raskust. Suurpõllumeestele ja hobiaednikele on loodud palju mobiilseid rakendusi, kuid nende rakenduste arv, mida saaks kasutada aiandussaadusi kasvatavates väikeettevõtetes, on piiratud. Eesti keeles ühtegi sellist rakendust ei ole. Turul olemasolevaid taimekasvatuseks mõeldud rakendusi võrreldes leiti, et puudus Amorella Aiandi vajaduste ja soovidega sobiv rakendus. Jätkusuutlikuks arenduseks, ettevõtte ootuste ja soovidega kursis olemiseks, ning tagasiside saamiseks olid olulisel kohal regulaarsed koosolekud ettevõttega. Selgitamaks rakenduse probleemkohti ja tagamaks kvaliteeti, testiti rakenduse kasutatavust ja kasutajakogemust ehk UXi. Testimise käigus tehtud ettepanekuid arvesse võttes viis autor läbi muudatusi ning sai ideid rakenduse edasiseks arendamiseks. Loodud Android platvormil töötava rakendusega saab taimekasvatustöid, mis on tsüklilised ja periooditi korduvad, lihtsasti tööde planeerimiskalendrisse sisestada ja teha märkmeid ilmastiku kohta. Rakendus võimaldab koostada kokkuvõtvaid tabeleid kõikide sisestatud andmete kohta. Amorella Aiand kasutab rakendust vajaminevateks töödeks ja kokkuvõtete tegemiseks. Edasise arendusega on muuhulgas eesmärgiks siduda rakendus ilmateenistuse andmetega ja võimaldada taimekasvu jälgimise hõlbustamiseks fotode lisamist.
Lõputöö keel
eesti
Lõputöö tüüp
Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d)
Jakob Mass
Kaitsmise aasta
2019
 
PDF Lisad