Paisktabeliprintsiibi õpetamine ülikoolikursustel

Nimi
Alfred Saidlo
Kokkuvõte
Paisktabel on andmestruktuur, mida õpetatakse Tartu Ülikooli teise aasta informaatikatudengitele. Käesolev töö uurib, kuidas õpetatakse sama teemat teistes Eesti ja välismaa ülikoolides. Uurimuse käigus vaadatakse läbi mitmete ülikoolide loengumaterjalid ja esitatud ülesanded. Töö eesmärgiks on teada saada kas teised ülikoolid õpetavad antud teemat teistmoodi kui Tartu Ülikoolis ning kuidas nende lähenemine erinev on. Selle informatsiooni põhjal on võimalik parendada paisksalvestuse teema õpetamist Tartu Ülikoolis. Töö eesmärk saavutatakse kogutud materjali analüüsides.
Lõputöö keel
eesti
Lõputöö tüüp
Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d)
Ahti Peder
Kaitsmise aasta
2019
 
PDF