Ülevaade õppimisstrateegiatest ja õpetamisviisidest programmeerimise algõppes

Nimi
Marge Käis
Kokkuvõte
Programmeerimist peetakse tänapäeval üheks olulisemaks, kuid ka keerulisemini omandatavaks oskuseks. Selle töö eesmärgiks on anda ülevaade programmeerimise algõppest nii õppimise kui ka õpetamise perspektiivist, tuvastada peamised õppimisel esinevad raskused ja edukust mõjutavad faktorid ning anda soovitusi sissejuhatavate programmeerimiskursuste parendamiseks.
Lõputöö keel
eesti
Lõputöö tüüp
Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d)
Reimo Palm
Kaitsmise aasta
2019
 
PDF