Infoturbe halduse tööriista spetsifikatsioon rakendamiseks töövoohalduse platvormil

Nimi
Mari Seeba
Kokkuvõte
Organisatsioonidele on oluline usalduse loomine, seda nii uute turgude ja klientide hõivamiseks kui ka regulatsioonide nõuete täitmiseks. ISO27001 standard on tuntuim ja kasutatuim infoturbe raamistik, mida sertifitseerimiseks ehk vastavuse kinnitamiseks kasutatakse. Standard pakub hea tava juhiseid organisatsiooni infoturbe halduse määratlemise, juurutamise, säilitamise ja parendamise läbiviimiseks.
Siinse töö autor on loonud infoturbe halduse kihtsüsteemi protsessi ja teeb ettepaneku kasutada seda ISO27001 nõuete täitmiseks töövoohaldussüsteemi integreeritult. Töös analüüsitakse ISO27001 standardi protsesse ning eesmärke, et tuvastada infoturbe halduse kihtsüsteemi nõuded. Loodud spetsifikatsiooni abil on võimalik saavutada ISO27001 vastavus töövoohaldussüsteemi Jira abil. Töö tulemit saab kasutada eraldiseisva toote arendamiseks.
Lõputöö keel
inglise
Lõputöö tüüp
Magister - Infotehnoloogia mitteinformaatikutele
Juhendaja(d)
Raimundas Matulevičius, Ahto Buldas
Kaitsmise aasta
2019
 
PDF